Strona główna » Jak wygląda przebieg rozprawy rozwodowej w sądzie?

Jak wygląda przebieg rozprawy rozwodowej w sądzie?

przez admin
0 komentarz

Sprawy rozwodowe nie należą do najłatwiejszych, a ze względu na dobro obu stron biorących w niej udział, odbywają się za zamkniętymi drzwiami, bez osób postronnych i publiczności. Jedynie wtedy, gdy powód i pozwana przedstawią swoje żądanie uczestniczenia w rozprawie ich pełnomocników, będą mogli oni w roli reprezentantów pojawić się na sali rozpraw. Jak zatem wygląda przebieg takiej rozprawy?

Kto jest uczestnikiem rozprawy rozwodowej?

Prowadzenie spraw rozwodowych wymaga trzyosobowego składu sędziowskiego. Mowa tutaj o sędzi zawodowym, który jest przewodniczącym rozprawy oraz dwóch ławnikach zasiadających po jego lewej i prawej stronie. W rozprawie bierze udział także protokolant, którego zadaniem jest przygotowywanie protokołu pisemnego z przebiegu rozprawy. 

W zależności od możliwości i wcześniejszych ustaleń cały przebieg rozprawy jest także nagrywany — mowa tutaj o nagraniu audio lub audiowizualnym. Oczywiście na sali musi pojawić się również powód i pozwana, ewentualnie ich prawni reprezentanci.

Przebieg rozprawy rozwodowej krok po kroku

W momencie, gdy wszyscy obecni pojawią się na sali, drzwi do niej zostają zamknięte. Następnie protokolant wywołuje rozprawę, a rolą przewodniczącego jest w pierwszej kolejności upewnienie się, że wszystkie wezwane i zawiadomione osoby stawiły się w sądzie.

W tym momencie powód, a następnie strona pozwana może przedstawić swoje żądania oraz dowody wskazujące na słuszność stawianych tez. Mogą one zostać włączone do materiałów dowodowych. Zdarza się, że z różnych przyczyn strony składają formalny wniosek np. o odroczenie rozprawy, podając uzasadnienie takiej sytuacji.

Dalszym krokiem jest zadawanie pytań. Sąd na podstawie zeznań będzie mógł uznać, czy istnieją przesłanki ku temu, że związek rzeczywiście uległ trwałemu rozpadowi.

Wszystkie szczegóły prowadzenia sprawy rozwodowej można znaleźć tutaj: https://adwokat-migus.pl/rozwod.

Czy rozwód może zakończyć się na pierwszej rozprawie?

Strony mają prawo do tego, by wnioskować o rozwód:

  • bez orzekania o winie
  • z orzekaniem o winie

W zależności również od tego, czy w związku są dzieci, mogą zostać ustalone okoliczności opieki nad nimi i alimentów. W trakcie rozprawy poruszony może być również wątek o podział majątku wspólnego współmałżonków. Warto być na to gotowym – polecamy odpowiednio wcześnie zapoznać się z informacjami w tej sprawie dostępnymi na stronie https://adwokat-migus.pl/podzial-majatku.

Jeżeli po przyjściu na rozprawę sądową obie strony ustaliły między sobą, jak będzie wyglądać ich opieka nad dziećmi, jak podzielą się majątkiem i nie orzekają o winie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że już na pierwszej rozprawie otrzymają rozwód. Jeśli natomiast nie dojdą do porozumienia i wniosą o rozprawę z orzeczeniem o winie, będą musieli stawiać się na kolejne rozprawy w wyznaczonym przez sąd terminie.

Wydanie wyroku

Finalnym etapem rozprawy rozwodowej jest narada składu sędziowskiego, podczas której sąd orzeka o tym, czy małżeństwo zostało rozwiązane i przygotowywana jest tzw. sentencja wyroku. Kolejno odbywa się jej odczytanie. W bardziej skomplikowanych sprawach warto zasięgnąć pomocy prawnej, którą oferuje https://adwokat-migus.pl/. 

Korzystając z pomocy prawnej, można liczyć to merytoryczne wsparcie, które polega na reprezentowaniu powoda lub pozwanego, przygotowywaniu pism procesowych, pomocy prawnej dotyczącej alimentów, podziału majątku, ustalaniu władzy rodzicielskiej i wielu innych kwestiach, które poruszane są na rozprawie rozwodowej bez porozumienia stron.

You may also like

Napisz komentarz